Poznajmy się

Jesteśmy miejscem w którym dzieci uczą się nie tylko czytania, pisania i matematyki… Uczą się przede wszystkim jak być ze sobą i z innymi, jak radzić sobie w codzienności mimo różnych trudności rozwojowych z jakimi się mierzą.

Rekrutacja

Do szkoły PROMETHEUS zapraszamy każde dziecko, które ukończyło 2,5 roku i posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm.

Służymy pomocą oraz informacją w celu uzyskania orzeczenia i wstępnej diagnozy zaburzeń rozwojowych u dzieci.

Wszystkie szczegółowe kwestionariusze, które należy wypełnić przed przyjęciem dziecka do szkoły przesyłane są do rodziców drogą mailową, bądź przekazywane osobiście. 

W sprawie rekrutacji należy kontaktować się z nami drogą telefoniczną pod numerem: