Prometheus

Szkoła dla Dzieci z Autyzmem

Krótko o placówce

Kim jesteśmy?

Szkołą, gdzie realizujemy podstawę programową wg MEN, mamy podział na klasy, mamy zeszyty i materiały dydaktyczne, specjalnie wyposażone sale i mnóstwo terapeutycznych pomocy. Nie mamy za to prac domowych, dzwonków, standardowych przerw (raczej wolimy ścigać się z kolegami na hulajnodze przemierzając długi korytarz albo zrobić pyszny kisiel) nie porównujemy i nie oceniamy uczniów w typowy sposób (korzystamy z autorskich narzędzi oceniania). Chcemy w naszych uczniach widzieć przede wszystkim dzieci z ich potrzebami, indywidualnymi umiejętnościami  i możliwościami.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju

W zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju mogą uczestniczyć dzieci z rożnymi wyzwaniami rozwojowymi od momentu wykrycia niepełnosprawności do czasu objęcia ich obowiązkiem szkolnym. Do zakwalifikowania na zajęcia potrzebna jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju organizujemy w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka.

Oddziały przedszkolne

Do oddziałów przedszkolnych uczęszczają dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm. Grupy terapeutyczne przewidziane są dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Dziecko, które uzyska odroczenie obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola dłużej. Dzieci pracują w grupach maksymalnie czteroosobowych, prowadzonych zwykle przez dwóch doświadczonych terapeutów. Mała, kameralna grupa sprzyja nauce podstawowych umiejętności przedszkolnych: komunikacji, zabawy i współpracy.

Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Autyzmem

Do szkoły podstawowej chodzą dzieci od 7 do maksymalnie 20 roku życia. Uczniowie muszą posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm lub niepełnosprawność sprzężoną wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną. W każdej klasie realizowana jest podstawa programowa, wynikająca z rodzaju niepełnosprawności uczniów. Ponadto dla każdego dziecka przygotowany jest Program Edukacyjno - Terapeutyczny, który zawiera cele edukacyjne oraz terapeutyczne.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla Uczniów z Autyzmem

Szkoła powstała by umożliwić naszym najstarszym uczniom kontynuację procesu terapeutycznego. Celem prowadzonych w niej zajęć jest: utrwalanie już zdobytej wiedzy i umiejętności, doskonalenie już posiadanych kompetencji społecznych, zdolności adaptacyjnych i kształcenie nowych umiejętności umożliwiających samodzielne, niezależne funkcjonowanie uczniów. Chcemy, aby uczniowie przygotowywali się do życia zawodowego, rozwijali swoje osobiste zainteresowania i uczyli kreatywnych sposobów spędzania czasu.

Doświadczenie

Od wielu lat wspieramy rodziny dzieci z autyzmem. Prowadzimy konsultacje diagnostyczne, szkolenia dla rodziców i nauczycieli, terapię domową.

Szkoła PROMETHEUS powstała z marzenia o miejscu, w którym dzieci z autyzmem będą bezpieczne, szanowane i gdzie ich potrzeby, nie tylko rozwojowe, ale także zwykłe, ludzkie będą uwzględniane.

Rodzina

Rodzina jest największą siłą człowieka. Z wielkim szacunkiem i podziwiem obserwujemy rodziców dzieci z autyzmem. Ich wytrwałość, determinacja, upór, a przede wszystkim miłość niejednokrotnie powodowały, że byliśmy świadkami rzeczy niemożliwych. W naszej szkole bardzo cenimy współdziałanie z rodzicami na rzecz dziecka. Nie ma efektywnej pomocy, terapii bez udziału i zaangażowania rodziców.

Relacje

Podstawą naszych działań jest budowanie autentycznych, bliskich relacji. Uważamy, że poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego jest pierwszym i najważniejszym warunkiem do tego, aby dzieci były otwarte na naukę nowych rzeczy.

Oprócz korzystania z metod terapeutycznych, wspierających uczniów z wyzwaniami rozwojowymi szukamy inspiracji czerpiąc z różnych nurtów.

NURTY

Podejścia którymi kierujemy się w pracy

Porozumienie bez przemocy (NVC)

Chcemy pracować z dziećmi, z uwzględnieniem uczuć i potrzeb, z należytym im szacunkiem i współczuciem.

Pedagogika Marii Montessori 

Pragniemy wspierać indywidualność i wyjątkowość każdego dziecka. Każde dziecko, każdy z nas ma swoje tempo rozwoju i chcemy to tempo uszanować.

Neurobiologia

Korzystamy ze najnowszych osiągnięć neuronauki i wykorzystujemy je w procesie dydaktycznym.

Jeśli jeszcze się zastanawiasz

Dlaczego MY?

W pracy stawiamy na relację, bliskość i współpracę. Chcemy patrzeć na naszych uczniów nie tylko w kontekście trudności z jakimi się mierzą.

To jasne, że skoro jest autyzm, to potrzeba też specjalistycznego wsparcia, profesjonalnej terapii i opieki, ale też jeszcze więcej uważności, delikatności, wsłuchiwania się w potrzeby. Jeszcze więcej empatycznej troski i zrozumienia, więcej kreatywności i gotowości do poszukiwania nowych sposobów na bycie razem. Cały czas jako szkoła dojrzewamy, zmieniamy się, świętujemy sukcesy, popełniamy błędy i uczymy się na nich i ciągle szukamy… Do zrozumienia człowieka jest tyle dróg ilu ludzi…

Organizacja pracy

Organizacja pracy jest dostosowana do wyjątkowych potrzeb naszych uczniów. W czasie wakacji i ferii organizujemy zajęcia opiekuńcze dla naszych dzieci. Może z nich skorzystać również rodzeństwo uczniów. To wyjątkowy czas wzajemnego poznawania się, integracji i budowania relacji pomiędzy rodzinami.

Współpraca z rodzicami

Ważną rolę w tworzeniu programów terapeutycznych odgrywają rodzice. Wierzymy, że to oni są najlepszymi specjalistami od swoich dzieci, dlatego z uwagą słuchamy ich wskazówek i potrzeb związanych z funkcjonowaniem dziecka w środowisku domowym. W ramach współpracy, rodzice mogą obserwować zajęcia terapeutyczne prowadzone z dzieckiem. Jest także możliwość konsultacji indywidualnych z nauczycielem prowadzącym oraz innymi specjalistami. Cyklicznie prowadzimy też szkolenia dla rodziców.

Elastyczne podejście

W terapii wykorzystujemy przede wszystkim zasoby uczniów, ich umiejętności, zainteresowania oraz wsparcie ze strony rodziny. Korzystamy z różnych nurtów pedagogicznych, ale żadnego z nich nie uważamy za jedyny słuszny. Wierzymy, że tym co wspiera, pomaga i pozwala się uczyć nowych rzeczy jest osobista relacja, a nie techniki terapeutyczne.

Najważniejsze jest dla nas zdanie naszych uczniów

Zobacz co o nas mówią

5/5
asia
“Lubię chodzić do szkoły. Uczę się pisać, opowiadać, czytać. Moja pani nazywa się Asia. Lubię ją bo ona przytula dzieci i pozwala mi układać Lego na przerwach.”
Patrycja
avatar-kid-2
"Moja szkoła to Prometheus. Chodzę do niej już od dwóch lat. Spędzam tam miłe chwile. Wszyscy w szkole są dla siebie uczciwi i mili. Mamy fajne przerwy. W szkole uczymy się też gotować. Mega dbamy też o higienę. Nasza szkoła jest najlepsza."
Kacper
avatar-kid-4
"Nasza szkoła jest na trzecim pietrze. Uczymy się wielu przedmiotów. Moją ulubioną przerwą jest oglądanie bajek na tablecie."
Marcin
avatar-kid-3
"Szkoła Prometheus jest fajna. Uwielbiam na przerwie hulajnogę, deskorolkę i pisanie na tablicy. Mam ulubione nauczycielki: pani Marta, Natalia, Nina, Sławka oraz różne nauczycielki, które bardzo lubię."
Waneska